ویزای خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران

فرد خوداشتغال نیروی کار خارجی است که تمام شرایط مهاجرت خوداشتغالی را داشته باشد و علاوه بر همه آنها آفیسر مهاجرت را قانع کند که توانایی راه اندازی بیزینس شخصی خود را دارد. داشتن سابقه مرتبط و هم چنین تصمیم داشتن برای امرار معاش از مسیر خود اشتغالی که در آن تسلط دارید، کلید موفقیت در اخذ اقامت دايم کانادا از طریق خود اشتعالی است.

شرایط مورد نیاز برای مهاجرت خوداشتغالی

  • سابقه کار مرتبط
  • تمایل به خود اشتغال ماندن در کانادا
  • داشتن تمایل و توانایی در جهت کمک ویژه به فعالیت تجاری خاصی در کانادا
  • همچنین فرد متقاضی مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی باید اثبات کند که توانمندی راه اندازی کسب و کار را در کانادا داشته و میتواند برای خود موقعیت شغلی ایجاد کند. اثبات این موضوع از طرق مختلفی ممکن است.

شرایط سابقه کار مرتبط جهت مهاجرت خود اشتغالی به کانادا برای هنرمندان و ورزشکاران

  1. دو سابقه کار یک ساله در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی خود اشتغالی در پنج سال اخیر
  2. دو سابقه کار یک ساله شرکت در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی در سطح جهانی در پنج سال اخیر و یا
  3. ترکیبی از دو مورد 1 و 2

 

man, golf, male