اسپانسرشیپ خانواده

سیتیزن ها و شهروندان دائم کشور کانادا که حداقل 18 سال سن دارند می توانند به عنوان اسپانسر شرایط مهاجرت و اخذ شهروندی دائم برخی از اعضای خانواده خود را مهیا کنند. در زیر به چند مورد از افرادی که میتوانند از این طریق موفق به اخذ شهروندی کانادا شوند اشاره میکنیم:

  • فرزندان وابسته
  • همسر
  • والدین / پدربزرگ و مادربزرگ
  • برادر، خواهر، برادرزاده و خواهرزاده (تنها در صورتی که هنوز به 18 سالگی نرسیده باشند و والدین آنها فوت کرده باشند)