شهروندی کانادا

اخذ شهروندی کانادا مزایایی مانند دریافت پاسپورت کانادایی بهمراه دارد.

افرادی که قصد دریافت تابعیت کانادا را دارند، باید شرایط زیر را دارا باشند:

  • شهروندی دائم کانادا (PR)
  •   ۱۰۹۵ روز ( 3 سال) اقامت در کانادا  طی پنج سال گذشته
  • پر کردن اظهارنامه مالیاتی و  ارسال آن به دولت کانادا در حداقل  3 سال از 5 سال گذشته
  •  موفق شدن در امتحان تابعیت کانادا در صورتی که سن فرد بین ۱۸ تا ۵۴ سال باشد.   این امتحان شامل سوالاتی در رابطه با حقوق و وظایف کانادایی ها، تاریخ،  جغرافیا،  ساختار دولت،  قوانین، و سمبل های کانادا می باشد.
  •  توانایی اثبات مهارتهای  گفتاری و شنیداری زبان فرانسوی یا انگلیسی  در سطح CLB 4 در صورتی که  سن فرد بین ۱۸ تا ۵۴ سال باشد.