پرستاران کودک و افراد نیازمند به نگهداری

در حال حاضر، دو طرح مهاجرتی وجود دارند که به شما این امکان را میدهند که به عنوان یک مراقب کودکان/افراد نیازمند به نگهداری اقامت دائم خود را به دست آورید:

  • برنامه آزمایشی مراقبین کودک در منزل یا
  • برنامه آزمایشی مراقبین افراد نیازمند نگهداری

برای اینکه بتوانید برای اقامت دائم خود اقدام کنید، میبایست ابتدا یک پیشنهاد کار داشته باشید، با مجوز کار به کانادا بیایید و حداقل دو سال به مراقب کودک/افراد نیازمند به نگهداری کار کنید.

هنگامی که برای مجوز کار خود  ( به همراه اقامت دائم ) درخواست میدهید باید مدارکی مبنی بر موارد زیر ارائه نمایید:

  • یک پیشنهاد شغلی معتبر
  • نمره CLB 5 در لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ در یکی از زبانهای انگلیسی و یا فرانسوی
  • مدرک دانشگاهی (حداقل یک سال تحصیل)
  • برای این کار آموزش دیده باشید یا تجربه قبلی شما در این کار نماینگر صلاحیتتان باشد