برنامه های استانی

هر یک از استان ها و قلمروهای کشور کانادا شرایط و برنامه های مهاجرتی مختص به خود را دارند.

بسته به نوع برنامه، یا به صورت کاغذی و یا به صورت آنلاین و از طریق اکسپرس انتری میتوانید درخواست خود را ثبت کنید.

اگر استان یا قلمرویی برای شما یک Notification of Interest ارسال کند، شما میتوانید برای پیوستن به برنامه اکسپرس انتری آنها درخواست دهید.

map, canada, provinces